[Τελευταία Ενημέρωση 24/6/2018]

Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του smsb2b.com ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζονται για τις εκάστοτε επεξεργασίες ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία, όπως ορίζονται αυτοί οι όροι στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 της Ευρωπαικής Ένωσης. H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής με διαφάνεια και σεβασμό φροντίζει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με μοναδικό σκοπό την εκτέλεση των επιθυμητών επεξεργασιών των χρηστών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, αίτημα ή άσκηση δικαιώματος έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχουμε ορίσει στην διεύθυνση dpo@smsb2b.com
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (contact@dpa.gr) οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θεωρούν ότι παραβιάζει το διέπον νομικό πλαίσιο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής επεξεργάζεται τα δεδομένα με σκοπό να παρέχει τις εξής υπηρεσίες και λειτουργίες:

 • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποστολής σύντομων μηνυμάτων
 • Τιμολόγησης
 • Εξυπηρέτησης
 • Ενημέρωσης υπολοίπου, πληρωμών, αιτημάτων
 • Τεχνικής υποστήριξης
 • Αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Έλεγχο συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής για να παρέχει τις υπηρεσίες του smsb2b.com αποθηκεύει και επεξεργάζεται:

 • Στοιχεία Χρήστη:
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Διεύθυνση
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη:
  • ΑΦΜ
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη:
  • Επωνυμία
  • Διεύθυνση τιμολόγησης
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη:
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • Εmail
 • Στοιχεία που μπορεί να εισάγει ή δημιουργήσει ο χρήστης:
  • Αριθμοί Τηλεφώνων
  • Ιστορικό Μηνυμάτων
  • Στατιστικά Μηνυμάτων
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση:
  • Διεύθυνση IP
  • Cookies
 • Στοιχεία που παράγονται κατά τη χρήση:
  • Δεδομένα Επικοινωνίας

Το smsb2b.com επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών και δεν ενεργεί με κανέναν άλλο τρόπο στα ίδια ή στα παραγόμενα από τις επεξεργασίες δεδομένα.
Για τα Cookies θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για στην Πολιτική Cookies.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες Δεδομένων μπορεί να είναι:

 • Οι υπάλληλοι της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Όλες οι αρμόδιες Δημόσιες, Ρυθμιστικές και Δικαστικές Αρχές
 • Οι διασυνδεδεμένοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Ολοι οι συνεργάτες της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής έχουν συμφωνήσει δεσμευτικά:

 • Να τηρούν εχεμύθεια και να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται
 • Να φροντίζουν για την ασφάλειά τους
 • Να διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα των συστημάτων τους
 • Να ενημερώνουν την Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής για κάθε περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων
 • Να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ και κάθε νομικό πλαίσιο που διέπει τις επεξεργασίες που εκτελούν

Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα χρηστών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής διατηρεί τα δεδομένα του κάθε χρήστη κατά την διάρκεια της σύμβασης ώστε να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών. Οι αδρανείς λογαριασμοί και τα δεδομένα τους διατηρούνται για διάστημα 2 ετών μετά το οποίο διαγράφονται οριστικά χωρίς καμία δυνατότητα επαναφοράς.ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΑΔΑΕ. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία δοκιμάζονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όποια μέτρα απαιτούνται.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα:

 • Πληροφόρησης για τους σκοπούς της κάθε επεξεργασίας
 • Πληροφόρησης για τους αποδέκτες που διαβιβάζονται τα δεδομένα τους
 • Πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • Εκτέλεσης επεξεργασιών στα δεδομένα τους
 • Διαγραφής των δεδομένων
 • Εξαγωγής των δεδομένων
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Όλα τα αιτήματα των χρηστών απαντώνται το συντομότερο και πάντοτε σε εύλογο διάστημα μιας εβδομάδας.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δύναται να τροποποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα ενημερώσει κάθε φορά τους χρήστες που συνδέονται στους λογαριασμούς τους για νέες τροποποιήσεις Παρόλα αυτά όλοι οι χρήστες συμφωνούν να ενημερώνονται τακτικά με δική τους υπευθυνότητα για τις αλλαγές.