[Τελευταία Ενημέρωση 24/6/2018]

Η εταιρία με διακριτικό τίτλο "Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής", εδρεύει στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ν. Πλαστήρα 100, με ΑΦΜ EL998864100 ΔΟΥ Ηρακλείου, έχει αναπτύξει την υπηρεσία smsb2b.com, η χρήση της οποίας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρίας. H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης γνωστοποιώντας το κατά την επίσκεψη των χρηστών. Οι χρήστες της υπηρεσίας smsb2b.com οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση.Οι Όροι Χρήσης είναι προσβάσιμοι στους χρήστες στο κάτω μέρος όλων των σελίδων της υπηρεσίας. Κατά την διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη απαιτείται επιβεβαίωση αποδοχής των Όρων που αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού πρόσβασης του νέου λογαριασμού. Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει τους Όρους Χρήσης και έχουν συμμορφωθεί προς αυτούς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης σημαίνει αυτόματα και την παύση του δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας smsb2b.com.Οι υπηρεσίες του smsb2b.com απευθύνονται σε ενήλικες. Δεν επιτρέπεται σε ανήλικους να εγγράφονται και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν φέρει καμία ευθύνη αν ανήλικοι επισκεφθούν ή κάνουν χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.Η υπηρεσία smsb2b.com προσφέρει ασφαλές περιβάλλον και τρόπο σύνδεσης με όλους τους χρήστες της καθώς και έγκυρες, ολοκληρωμένες, και αξιόπιστες πληροφορίες. Πάντοτε όμως οι χρήστες αποδέχονται ότι η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει στο σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας υπηρεσιών του smsb2b.com. Γι’ αυτό, η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την την ασφάλεια και το περιεχόμενο της υπηρεσίας smsb2b.com.Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχουν παραπομπές στην υπηρεσία smsb2b.com. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και να αποδέχονται τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας smsb2b.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε χρήστη χωρίς την έγγραφη άδεια της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής.
Το περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στις σελίδες της υπηρεσίας smsb2b.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο.

Οι χρήστες αποδέχονται τη σύννομη χρήση της υπηρεσίας smsb2b.com και συμφωνούν ότι δεν θα μεταδώσουν περιεχόμενο:

 • Παράνομο ή παράνομα αποκτηθέν
 • Που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου
 • Που έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή προσβλητικό
 • Παραπλανητικό με οποιοδήποτε τρόπο
 • Που ζημιώνει την φήμη της Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Διαφημιστικό χωρίς εξουσιοδότηση
 • Ανεπιθύμητο - Spam
 • Που θα επηρεάσει κακόβουλα λογισμικό ή εξοπλισμό
 • Κρίσιμο που πρέπει να παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο
 • Που δε σέβεται τις ώρες κοινής ησυχίας

Σε περίπτωση διατύπωσης παραπόνων ή παράβασης οποιουδήποτε Όρου Χρήσης η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής μπορεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της και να αφαιρέσει το υπόλοιπο του λογαριασμού χωρίς αποζημίωση.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι:

 • Όλες οι επεξεργασίες δεδομένων που θα πραγματοποιούν θα συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Θα σέβονται τα δικαιώματα των υποκειμένων όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ και θα έχουν την συγκατάθεση του κάθε υποκειμένου για κάθε επεξεργασία που πραγματοποιούν
 • Θα τηρούν οποιαδήποτε άλλη τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία σε ισχύ
 • Θα αποζημιώσουν την Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης


ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η υπηρεσία smsb2b.com παρέχει σε κάθε χρήστη, για αποκλειστικά προσωπική χρήση, ένα Κωδικό Πρόσβασης κατά την εγγραφή νέου χρήστη όπου ζητούνται το email του χρήστη και ο αριθμός του κινητού του. Ο Κωδικός Πρόσβασης αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Τόσο το email όσο και ο αριθμός κινητού πρέπει να είναι αληθή και έγκυρα προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες του smsb2b.com. Οι χρήστες οφείλουν να αλλάξουν τον Κωδικό Πρόσβασης που τους στέλνεται στο κινητό. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται μονόδρομα κρυπτογραφημένοι ώστε να είναι αδύνατη η αποκρυπτογράφησή τους. Οι χρήστες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης σε κανέναν. Όλες οι επεξεργασίες που εκτελούνται για τον λογαριασμό κάθε χρήστη τεκμαίρεται ότι έχουν εκτελεστεί από τον ίδιο χρήστη που φέρει και την ευθύνη για τις επεξεργασίες αυτές, όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ. H Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι προσβάσιμη σε όλες τις ιστοσελίδες και η αποδοχή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών. Η Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και συμφωνούν με Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.COOKIES

Η υπηρεσία smsb2b.com χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

 • αναγνώριση του χρήστη
 • πρόσβαση σε υπηρεσίες ή λειτουργίες
 • στατιστικούς λόγους
 • marketing

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies και πως τα χειριζόμαστε θα βρείτε στην Πολιτική CookiesΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Χρειαζόμενος Σπυρίδων - Υπηρεσίες Πληροφορικής στο τηλέφωνο 6942 463594 ή με email στη διεύθυνση service@smsb2b.com